หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร

รายงานสรุปจ่ายเงินปันผล

 

  รอบการจ่ายเงินปันผล วันประกาศ XD วันปิด
สมุดทะเบียน
วันจ่าย
เงินปันผล
ปันผล
ต่อหน่วยลงทุน
ดาวน์โหลด
2560 1 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60 1 ก.ย. 60 6 ก.ย. 60 19 ก.ย. 60 0.1150  
  1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60 2 มิ.ย. 60 7 มิ.ย. 60 20 มิ.ย. 60 0.1100  
2559 1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 1 พ.ย. 59 6 มี.ค. 60 20 มี.ค. 60 0.1000  
  1 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 25 พ.ย. 59 30 พ.ย. 59 19 ธ.ค. 59 0.1000  
  1 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59 6 ก.ย. 59 9 ก.ย. 59 19 ก.ย. 59 0.1150  
  1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59 7 มิ.ย. 59 10 มิ.ย. 59 21 มิ.ย. 59 0.1200  
2558 1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 4 มี.ค. 59 9 มี.ค. 59 18 มี.ค. 59 0.1260  
  1 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58 1 ธ.ค. 58 4 ธ.ค. 58 17 ธ.ค. 58 0.1200  
  1 เม.ย. 58 - 30 มิ.ย. 58 4 ก.ย. 58 9 ก.ย. 58 18 ก.ย. 58 0.1400  
  1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค. 58 4 มิ.ย. 58 9 มิ.ย. 58 18 มิ.ย. 58 0.1590  
2557 1 ต.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 5 มี.ค. 58 10 มี.ค. 58 19 มี.ค. 58 0.1620  
1 ก.ค. 57 - 30 ก.ย. 57 27 พ.ย. 57 2 ธ.ค. 57 17 ธ.ค. 57 0.1570  
1 เม.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57 4 ก.ย. 57 9 ก.ย. 57 19 ก.ย. 57 0.1570  
1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค. 57 4 มิ.ย. 2557 9 มิ.ย. 57 17 มิ.ย. 57 0.1580  
2556 1 ต.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 25 ก.พ. 57 28 ก.พ. 57 11 มี.ค. 57 0.1595  
  1 ก.ค. 56 - 30 ก.ย. 56 26 พ.ย. 56 29 พ.ย. 56 11 ธ.ค. 56 0.1625  
  22 เม.ย. 56 - 30 มิ.ย. 56 28 ส.ค. 56 2 ก.ย. 56 11 ก.ย. 56 0.1180