หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2561 ถึง 13 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลด ราคาย้อนหลัง ในรูปแบบ CSV/Excel ไฟล์
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14/11/2561 ถึง 27/11/2561)
9.20 9.20 9.00 9.00 174,000
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16/10/2561 ถึง 13/11/2561)
9.40 9.45 9.15 9.20 205,700
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13/12/2561 8.90 8.90 8.90 8.90 100
12/12/2561 8.90 8.95 8.90 8.95 35,000
11/12/2561 8.90 8.90 8.90 8.90 4,000
07/12/2561 - - - - 0
06/12/2561 8.90 8.90 8.90 8.90 3,500
04/12/2561 8.90 8.90 8.90 8.90 1,100
03/12/2561 8.90 8.90 8.90 8.90 2,800
30/11/2561 8.85 9.00 8.85 8.95 10,600
29/11/2561 9.00 9.00 9.00 9.00 12,100
28/11/2561 9.05 9.05 9.00 9.00 36,700
27/11/2561 9.05 9.05 9.00 9.00 16,000
26/11/2561 9.05 9.05 9.05 9.05 10,000
23/11/2561 9.10 9.10 9.05 9.05 10,100
22/11/2561 - - - - 0
21/11/2561 9.10 9.15 9.10 9.10 12,400
20/11/2561 9.15 9.15 9.10 9.10 3,000
19/11/2561 9.15 9.15 9.15 9.15 5,300
16/11/2561 9.15 9.15 9.15 9.15 12,700
15/11/2561 9.20 9.20 9.15 9.15 104,500
14/11/2561 - - - - 0
13/11/2561 - - - - 0
12/11/2561 - - - - 0
09/11/2561 9.20 9.20 9.20 9.20 19,000
08/11/2561 9.20 9.20 9.20 9.20 2,000
07/11/2561 9.25 9.25 9.25 9.25 2,500
06/11/2561 9.15 9.20 9.15 9.20 41,000
05/11/2561 9.20 9.20 9.20 9.20 11,000
02/11/2561 - - - - 0
01/11/2561 9.25 9.25 9.25 9.25 10,000
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น