กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร

ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 6 กันยายน 2560

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ)
1 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.กสิกรไทย จำกัด 35,055,200.00 19.4751%
2 นายกฤษณ์ ณรงค์เดช 27,941,700.00 15.5232%
3 นายณพ ณรงค์เดช 12,699,900.00 7.0555%
4 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,605,000.00 7.0028%
5 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10,691,800.00 5.9399%
6 บริษัทเคพีเอ็น แลนด์ จำกัด 8,732,400.00 4.8513%
7 นางวิภา ปรีชาวิทย์ 900,000.00 0.5000%
8 นายประยูร เลิศสงวนสินชัย 837,300.00 0.4652%
9 บริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 763,300.00 0.4241%
10 นายอัฑฒ์ บุญทวีพัฒน์ 760,000.00 0.4222%